The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
YANG Xiong, WANG Xiao-feng, FENG Xiao-jun, HUANG Ya-feng
2018 01 [Abstract][PDF:785KB] (192)
XIAO Li-qun, FAN Xue-zhong, WANG Han, LI Ji-zhen, TANG Qiu-fan
2018 01 [Abstract][PDF:1176KB] (114)
Alexander Pedroza Zarate, Fredy Colpas-Castillo, Daniel J. Alcazar Franco, Wilman A. Cabrera-Lafaurie, Eduardo A. Espinosa-Fuentes
2018 01 [Abstract][PDF:3301KB] (102)
ZHAI Lian-jie, WANG Bo-zhou, FAN Xue-zhong, HUO Huan, LI Ya-nan, BI Fu-qiang, LUO Yi-fen
2018 01 [Abstract][PDF:896KB] (133)
HOU Cong-hua, LIU Zhi-qiang, ZHANG Yuan-ping, ZHANG Shi-min, GUO Chen, LI Cong-cong
2018 01 [Abstract][PDF:1845KB] (119)
FU Xiao-long, Andreas Kroll, XU Fei, ZHANG Guo-fang, SHAO Chong-bin, Johannes Rangel, FAN Xue-zhong
2018 01 [Abstract][PDF:2273KB] (103)
RONG Yuan-bo, XIAO Lei, WANG Qing-hua, LIU Jie, JIN Cheng-su, QIAO Yu, YANG Yan-peng, LIU Qiao-e, XU Zi-shuai, JIANG Wei
2018 01 [Abstract][PDF:971KB] (132)
ZHAI Heng, ZHU Yan-fang, LU Yue-wen, WANG Dun-ju, GAO Bing, GUO Chang-ping
2018 01 [Abstract][PDF:1601KB] (114)
WANG Liang-liang, LIU Yan, ZHAO Shou-tian
2018 01 [Abstract][PDF:3341KB] (100)
LI Liang-liang, QU Ke-peng, SHEN Fei, XIAO Wei, WANG Hui
2018 01 [Abstract][PDF:1506KB] (99)
XIE Xiao, LIU Tao, ZHU Qing, ZHENG Bao-hui
2018 01 [Abstract][PDF:941KB] (101)
ZHU Na, ZHANG Jie, WU Xiao-xiao, ZUO Dong-chao, MA Zhong-ping, HU Zhi-yong, LIANG Dong, WANG Jian-long, CAO Duan-lin
2018 01 [Abstract][PDF:1785KB] (104)
PAN Qing, ZHU Yi-ju, WANG Ming, GAO Hong-xu
2018 01 [Abstract][PDF:1848KB] (129)
HE Qian-qian, LIU Yu-cun, YAN Li-wei, JING Su-ming, QI Ming, LIU Xing-ming
2018 01 [Abstract][PDF:1386KB] (95)
LI Meng, SUN Mei, ZHAO Feng-qi, XUAN Chun-lei, YI Jian-hua, YANG Yan-jing, SUN Zhi-hua, WANG Chang-jian, XU Yi
2018 01 [Abstract][PDF:1823KB] (98)
RUAN Guang-guang, LEI Wei, YUE Ji-wei, CHAI Yan-jun
2018 01 [Abstract][PDF:1386KB] (104)
NIE Peng-song, LIU Tian-sheng, RUAN Guang-guang, ZHOU Ya-ping, LIU Jin-biao, YU Jin-sheng, WU Peng, SHI Jun-lei
2018 01 [Abstract][PDF:1495KB] (111)
PAN Sheng, HUANG Zhen-ya, ZHANG Xiang, HU Xiang-ming
2018 01 [Abstract][PDF:1506KB] (109)