The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
WANG Bin, ZHOU Yan-shui, WU Min-jie, LI Pu-rui, LI Ya-nan, WANG Bo-zhou
2018 03 [Abstract][PDF:1974KB] (123)
LI Rong, GAN Qiang, YU Qian, CHENG Nian-shou, FENG Chang-gen
2018 03 [Abstract][PDF:1848KB] (125)
WANG Ke, LIU Ning, WU Zong-kai, FU Xiao-long, LI Huan, SHU Yuan-jie, LI Jun-qiang, PANG Wei-qiang
2018 03 [Abstract][PDF:913KB] (107)
CHEN Teng, LI Qiang, GUO Shuang-feng, HAO Ga-zi, XIAO Lei, KE Xiang, GAO Han, ZHAO Liu-ming, LI Duo, JIANG Wei
2018 03 [Abstract][PDF:1595KB] (111)
CUI Zi-xiang, FENG Ya-nan, FAN Jie, ZHAO Feng-qi, XUE Yong-qiang, XIAO Li-bai
2018 03 [Abstract][PDF:1120KB] (107)
ZHANG Xiang, HUANG Zhen-ya, PAN Sheng, HU Xiang-ming, XU Jun, BAI Yu-qi
2018 03 [Abstract][PDF:1825KB] (94)
WANG Yi, SONG Xiao-lan, ZHAO Shan-shan, LI Feng-sheng
2018 03 [Abstract][PDF:1880KB] (87)
YAO Er-gang, YI Jian-hua, DONG Ping, ZHAO Feng-qi, XIE Wu-xi, YANG Zong-wei, XU Si-yu, SUN Zhi-hua
2018 03 [Abstract][PDF:1570KB] (89)
LIU Jin-xiang, LIANG Bei, ZHU Li-xun, ZHANG Ning, YAN Zhuo
2018 03 [Abstract][PDF:1698KB] (372)
QU Bei, PAN Qing, TANG Qiu-fan, QI Xiao-fei, YU Hong-jian, LI Ji-zhen
2018 03 [Abstract][PDF:1695KB] (92)
TANG Jing, CHANG Shuang-jun, TENG Xue-feng, YAN Wei, ZHANG Xing
2018 03 [Abstract][PDF:922KB] (99)
ZHOU Guo-an, MA Hong-hao, SHEN Zhao-wu, YANG Ming, HUANG Ze-chun, HU Li-peng
2018 03 [Abstract][PDF:1069KB] (151)
SONG Pu, XIAO Chuan, YANG Lei, GE Zhong-xue
2018 03 [Abstract][PDF:801KB] (136)
LI Jian, ZHANG Yong, WU Yan-zhuo, LIANG Yan, LI Ze-xue
2018 03 [Abstract][PDF:1551KB] (99)
ZHANG Le, WANG Zhi, XU Jian-xin, WANG Jian-long, CAO Duan-lin
2018 03 [Abstract][PDF:1244KB] (63)
LI Gao-chun, JIANG Ai-min, HUANG Wei-dong, WANG Chao-hong, WANG Yu-feng, LIU Tie
2018 03 [Abstract][PDF:1664KB] (115)
[319-319]
2018 03 [Abstract][PDF:2651KB] (82)
[320-321]
2018 03 [Abstract][PDF:279KB] (83)