The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
REN Xiao-xue, PENG Cui-zhi, QIN Jian, ZHENG Bin
2019 02 [Abstract][PDF:1166KB] (76)
DUAN Bing-hui, LIU Ning, WANG Bo-zhou, LU Xian-ming, MO Hong-chang, XU Ming-hui, SHU Yuan-jie
2019 02 [Abstract][PDF:901KB] (60)
GENG Yong-liang, WANG Peng-cheng, LIN Qiu-han, LU Ming, ZHOU Bao-jing
2019 02 [Abstract][PDF:2896KB] (70)
YANG Xiu-rong, ZHANG Chi, GAO Hong-xu, ZHAO Feng-qi, NIU Shi-yao, MA Hai-xia
2019 02 [Abstract][PDF:1996KB] (51)
HUANG Hai-tao, WANG Chuan-hua, XIE Wu-xi, ZHAO Yu, BAO Yuan-peng
2019 02 [Abstract][PDF:1180KB] (46)
CHAI Xiao-xiao, LI Yong-xiang, CAO Duan-lin, WANG Jian-long, GUO Hao-qi
2019 02 [Abstract][PDF:903KB] (62)
MU Xiao-gang, ZHANG Yue, ZHANG You-zhi, LIU Xiang-xuan
2019 02 [Abstract][PDF:1161KB] (55)
LI Heng, ZHAO Feng-qi, PEI Qing, LI Meng, XU Si-yu, YAO Er-gang, JIANG Han-yu, HAO Hai-xia, MA Xiao-xun
2019 02 [Abstract][PDF:2333KB] (44)
WANG Xin, GAO Ming, WU Peng, CHEN Si-tong, WANG Yu-feng
2019 02 [Abstract][PDF:2255KB] (58)
LIU Qing, CHEN Lin-quan, WANG Jian-ru, ZHENG Kai-bin, XU Tuan-wei
2019 02 [Abstract][PDF:1663KB] (75)
QU Ke-peng, ZHAO Zhi-jiang, SHEN Fei, WANG Hui, XIAO Wei, LI Liang-liang, ZHANG Fan
2019 02 [Abstract][PDF:2305KB] (77)
LI Ke-bin, LI Xiao-jie, WANG Xiao-hong, CAO Jing-xiang, YAN Hong-hao, CHEN Xiang
2019 02 [Abstract][PDF:1550KB] (47)
CHEN Peng, QU Ke-peng, CHEN Rong, YUAN Bao-hui
2019 02 [Abstract][PDF:1508KB] (53)
LI Liang-liang, SHEN Fei, WANG Sheng-qiang, XIAO Wei, WANG Zhong
2019 02 [Abstract][PDF:1167KB] (67)
LUO Jian-hua, ZHANG Gen-sheng, BO Xue-gang, LIU Rong-zhong, GUO Rui, XING Bo-yang
2019 02 [Abstract][PDF:2017KB] (46)
[213-213]
2019 02 [Abstract][PDF:1546KB] (73)
[214-214]
2019 02 [Abstract][PDF:998KB] (114)