The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
NIU Shi-yao, GAO Hong-xu, QU Wen-gang, LI Na, ZHAO Feng-qi
2017 05 [Abstract][PDF:1658KB] (247)
WANG Hai-peng, YANG Hong-tao, ZHU Xu-qiang, YANG Yue, CHENG Yi, SONG Dong-ming
2017 05 [Abstract][PDF:2486KB] (114)
YANG Chao-fei, SHI Lei, QIAO Juan, QIAN Hua, LIU Da-bin
2017 05 [Abstract][PDF:926KB] (157)
ZHANG Min, XU Cheng, GE Zhong-xue, BI Fu-qiang, ZHU Yong, BU Jian-hua, SU Hai-peng, XIAO Xiao
2017 05 [Abstract][PDF:1529KB] (166)
GUO Liu-wei, WANG Bin, ZHENG Xian-xu, ZHANG Guang-sheng, YANG Lin-jun, LI Qiang
2017 05 [Abstract][PDF:2360KB] (118)
HOU Cong-hua, LIU Zhi-qiang, JIA Xin-lei, ZHANG Yuan-ping, ZHANG Shi-min
2017 05 [Abstract][PDF:1982KB] (142)
SONG Qin, DAI Zhi-gao, YIN Bi-wen, XIANG Li, WU Jing-han
2017 05 [Abstract][PDF:1592KB] (146)
ZHENG Wei, WANG Jiang-ning, SONG Xiu-duo, ZHANG Jia-yu, ZHOU Rui, CHEN Jun-bo, MA Ya-nan
2017 05 [Abstract][PDF:2524KB] (132)
HUANG Hai-tao, XIE Wu-xi, LIU Yun-fei, BAO Yuan-peng, ZOU Mei-shuai, WANG Chuan-hua
2017 05 [Abstract][PDF:2155KB] (107)
YAN Wen-rong, WANG Qiong-lin, ZHANG Yu-cheng, LI Qiang
2017 05 [Abstract][PDF:2326KB] (115)
BAI Hong-juan, WANG Shou-yan, LIANG Fang-nan, ZHAO Ting-ting, KANG Peng-zhou
2017 05 [Abstract][PDF:1595KB] (133)
ZHANG Lang-lang, LIU Xiang-xuan, WANG Xuan-jun
2017 05 [Abstract][PDF:1881KB] (121)
WANG Wei-zhan, ZHAO Tai-yong, CHEN Zhi-gang, YIN Li-kui, YANG Bao-liang, ZHANG Xiao-zhong, GUO Guang-quan
2017 05 [Abstract][PDF:2589KB] (124)