The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
ZHANG Chong-min, ZHAO Xiao-feng, FU Xiao-long, FAN Xue-zhong, LI Ji-zhen
2018 06 [Abstract][PDF:2986KB] (167)
CHEN Bin, WANG Ying-lei, LU Ting-ting, LIU Ya-jing, GAO Fu-lei
2018 06 [Abstract][PDF:881KB] (168)
MENG Yu-fu, WANG Xiao-xu, ZHANG Yong, HUNG Ming, WU Jin-ting, CHEN Ming-long, QIAO Qiong-qing, XU Jin, LI Hong-bo
2018 06 [Abstract][PDF:1134KB] (140)
WANG Yi, SONG Xiao-lan, HUANG Hao, LI Feng-sheng
2018 06 [Abstract][PDF:1647KB] (114)
WANG Xiao-chuan, SHU Yuan-jie, MO Hong-chang, LU Xian-ming, LIU Ning
2018 06 [Abstract][PDF:1290KB] (99)
ZHAO Liu-ming, CHEN Teng, LI Wan-hui, LI Xiao-ming, LI Qiang, WANG Qing-hua, GUO Shuang-feng, JIANG Wei
2018 06 [Abstract][PDF:1395KB] (147)
XU Hai-bin, PEI Ming-jing, ZHANG De-zhi, SUI Ya-guang, CHEN Bo, YANG Jun, TANG Shi-ying
2018 06 [Abstract][PDF:1232KB] (125)
XU Shuang, WU Zhuo, PANG Ai-min, LI Hong-xu, TANG Gen
2018 06 [Abstract][PDF:1328KB] (111)
NIE Shao-yun, ZHAO Xue-feng, YAO Kui-guang, DAI Xiao-gan, WEN Yu-shi
2018 06 [Abstract][PDF:2118KB] (146)
WEN Xiao-yan, CHEN Man, YAN Rui, HU Lan, LI Jun-ping, LIU Hong-ni, WANG Jing-na
2018 06 [Abstract][PDF:1783KB] (107)
ZHANG Ya-jun, LI Ji-zhen, TANG Qiu-fan, LI Wei, WANG Ke, FAN Xue-zhong, QU Bei, ZHANG Zheng-zhong, YAN Hai-tao, BAO Yuan-peng
2018 06 [Abstract][PDF:1312KB] (97)
YANG Cai-ning, ZHAO Juan, CHEN Man, JIA Lin, WANG Ge-yang, ZHANG Yu, HE Ke-wei
2018 06 [Abstract][PDF:849KB] (77)
SONG Li-qian, LIU Da-bin, QIAN Hua, LIU Bing-xin
2018 06 [Abstract][PDF:1087KB] (99)
YU Hui-fang, LI Zi-chao, LIU Bo, WEI Lun, ZHENG Shuang, HAN Bing
2018 06 [Abstract][PDF:1438KB] (145)
[637-637]
2018 06 [Abstract][PDF:667KB] (107)
[638-640]
2018 06 [Abstract][PDF:327KB] (129)