The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
XIA Min, ZHANG Yan-jie, LI Xiao-yu, DING Shan-jun, LUO Yun-jun
2019 06 [Abstract][PDF:1929KB] (108)
ZUO Bei-lin, LIANG Qiu-jin, ZHANG Jia-ling, ZHAO Rui-qing, LIU Pei-jin, YAN Qi-long
2019 06 [Abstract][PDF:2182KB] (65)
HAO Ga-zi, LI Li, GOU Bing-wang, XIAO Lei, HU Yu-bing, LIU Jie, JIANG Wei, ZHAO Feng-qi, GAO Hong-xu
2019 06 [Abstract][PDF:2842KB] (56)
YUAN Zhi-feng, YANG Yan-jing, ZHAO Feng-qi, ZHANG Jiao-qiang, SONG Xiu-duo, GAO Hong-xu, XU Si-yu
2019 06 [Abstract][PDF:841KB] (50)
CAO Lin, YU Zhong-shen, FANG Xiang, LI Yu-chun, ZHANG Jun, WU Jia-xiang, SONG Jia-xing
2019 06 [Abstract][PDF:1972KB] (163)
ZHANG Chao, WANG Ke, LI Jun-qiang, LI Wei, HU Yi-wen, TAO Lei, CHEN Jun-bo, WANG Jiang-ning, YANG Li-bo, YUAN Zhi-feng
2019 06 [Abstract][PDF:2123KB] (45)
WANG Jiang-ning, ZHENG Wei, SONG Xiu-duo, SHANG Fan, HU Yi-wen
2019 06 [Abstract][PDF:858KB] (43)
QIN Pei-wen, WANG Meng-lei, LU Rui-hua, GUO Chun-liang, HUANG Chang-long, LI Ying, ZHAO Xiao-bin, PENG Song
2019 06 [Abstract][PDF:1292KB] (44)
FENG Xiao-jun, XUE Le-xing, CAO Fang-jie, LIU Qian, LI Xin
2019 06 [Abstract][PDF:1095KB] (182)
PAN Xin-xin, HUANG Xue-feng, LI Sheng-ji, YANG Yan-jing, ZHANG Jian-kan, JIANG Yu-kun, SHEN Jian-feng, GUO Yan-hui
2019 06 [Abstract][PDF:1357KB] (39)
GU Hong-ping, YAO Shu-jian, ZHANG Duo, Lü Yong-zhu, ZHANG Li-jian, CHANG Bo
2019 06 [Abstract][PDF:1500KB] (43)
WANG Hui, SHEN Fei, LI Biao-biao, WANG Sheng-qiang
2019 06 [Abstract][PDF:892KB] (115)
JIANG Fan, WANG Xiao-feng, NIU Yu-lei, FENG Xiao-jun, XUE Le-xing
2019 06 [Abstract][PDF:1031KB] (43)
CHEN Yong-kang, AN Zhen-tao, CHEN Ming-hua, Lü Tao, ZHAO Tian-ce, LI Xiao-hui
2019 06 [Abstract][PDF:912KB] (49)
[651-651]
2019 06 [Abstract][PDF:668KB] (51)
[652-654]
2019 06 [Abstract][PDF:421KB] (49)