The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
ZHU Zhong-qin, SHAO Yan-li, LIN Qiu-han, WANG Peng-cheng, LU Ming
2018 04 [Abstract][PDF:1301KB] (228)
JIA Xin-lei, HOU Cong-hua, WANG Jing-yu, TAN Ying-xin, ZHANG Yuan-ping, LI Chao
2018 04 [Abstract][PDF:831KB] (215)
LIU Bo, ZHANG Yu, WANG Wei-min, GAO Hong-xu, XU Kang-zhen, ZHAO Feng-qi
2018 04 [Abstract][PDF:1836KB] (137)
Tamer Elshenawy, Ahmed Elbeih, Qing Ming Li, Gamal M. Abdo
2018 04 [Abstract][PDF:1316KB] (139)
HANG Gui-yun, YU Wen-li, WANG Tao, LI Zhen
2018 04 [Abstract][PDF:2053KB] (107)
HUANG Jun-yi, FANG Xiang, LI Yu-chun, WU Jia-xiang, REN Jun-kai
2018 04 [Abstract][PDF:1903KB] (121)
WANG Ying-lei, LIU Wei-xiao, WANG Wei, ZHU Yong, LI Bin-dong, CHEN Bin, DING Feng, JI Yue-ping
2018 04 [Abstract][PDF:1033KB] (118)
FANG Hua, CHENG Yang-fan, LI Jin, SONG Shi-xiang, LIU Wen-jin, SHEN Zhao-wu
2018 04 [Abstract][PDF:1524KB] (126)
CHEN Chun-yan, LI Bao-hua, LI Kun, GAO Li-long, WANG Xiao-feng, NAN Hai, NING Dong
2018 04 [Abstract][PDF:2812KB] (144)
PAN Yong-fei, WANG Wei, WANG Ying-lei, YAN Zheng-feng, ZHAO Bao-dong, JI Yue-ping
2018 04 [Abstract][PDF:1565KB] (103)
WANG Fang-fang, ZHANG Lin-jun, CHANG Hai, WANG Qiong, YU Si-long, REN Zhi
2018 04 [Abstract][PDF:1970KB] (90)
ZHANG Fan, LI Bin-dong
2018 04 [Abstract][PDF:1795KB] (112)
WANG Chang-jian, ZHAO Feng-qi, SUN Mei, YANG Yan-jing, GU Cheng-hui
2018 04 [Abstract][PDF:1859KB] (119)
WANG Jiang-ning, LI Wei, ZHENG Wei, CHEN Jun-bo, SONG Xiu-duo, SUN Zhi-gang
2018 04 [Abstract][PDF:1314KB] (129)
WANG Yun-yun, DENG Guo-dong, XU Jun, WANG Zhi-qiang, GU Qiang, ZENG Jian
2018 04 [Abstract][PDF:1897KB] (96)
JIA Lin, ZHANG Lin-jun, CHANG Hai, DU Jiao-jiao, ZHU Yi-ju, WANG Qiong
2018 04 [Abstract][PDF:1872KB] (103)
WANG Wei-zhan, FENG Shun-shan, LI Xiao-jun, CHEN Zhi-gang, YI Rong-cheng, ZHAO Tai-yong, FU Jian-ping
2018 04 [Abstract][PDF:1583KB] (176)
[425-425]
2018 04 [Abstract][PDF:1650KB] (92)
[426-427]
2018 04 [Abstract][PDF:274KB] (118)