The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
CHEN Xi, LIU Jie, DU Zhong-hua, WANG Kang-kang
2018 05 [Abstract][PDF:1782KB] (112)
DING Ke-wei, LI Tao-qi, XU Hong-guang, SU Hai-peng, LIU Ying, ZHENG Wei-jun, GE Zhong-xue
2018 05 [Abstract][PDF:1088KB] (100)
GAI Xi-qiang, ZHANG Xing-gao, Lü Xi, WANG Na, AN Wen-shu, SHI Hong-xin, PENG Wen-lian, REN Xiu-juan
2018 05 [Abstract][PDF:1683KB] (113)
ZHANG An-yang, ZHU Yan-fang, LU Yue-wen, ZHAI Heng, ZHENG Bo, ZENG Xin, GUO Chang-ping
2018 05 [Abstract][PDF:1906KB] (165)
LI Jin-he, WANG Bin, WANG Yan-ping, HUANG Xue-yi, CHANG Li-hua, WANG Xu
2018 05 [Abstract][PDF:1818KB] (111)
DENG Hai, SHEN Fei, LIANG Zheng-feng, WANG Hui
2018 05 [Abstract][PDF:2282KB] (88)
HONG Xiao-wen, LI Wei-bing, CHENG Wei, WANG Xiao-ming, LI Wen-bin, LI Jun-bao
2018 05 [Abstract][PDF:3186KB] (107)
CHEN Ze-yuan, WANG Xiao-jun, GOU Rui-jun, LI Zhi-hua, HE Yi-yan, ZHANG Shu-hai
2018 05 [Abstract][PDF:1343KB] (82)
TANG Qiu-fan, QU Bei, LI Ji-zhen, ZHANG Lin, ZHANG Ya-jun, ZHANG Zheng-zhong, FAN Xue-zhong
2018 05 [Abstract][PDF:3483KB] (78)
YANG Ming, HUANG Wei-dong, LI Gao-chun, LI Jin-fei
2018 05 [Abstract][PDF:1557KB] (91)
ZENG Xiang-min, ZHANG Yu-gang, JIANG Rong-pei, LI Zhi-peng, XU Sen, LI Yu-yan, LIU Da-bin
2018 05 [Abstract][PDF:1491KB] (100)
ZHANG Meng-meng, ZHANG Lin, WANG You-bing, ZHOU Jie-wen, LI Yuan
2018 05 [Abstract][PDF:1729KB] (99)
CHEN Yong-kang, AN Zhen-tao, CHEN Ming-hua, ZHANG Li
2018 05 [Abstract][PDF:903KB] (66)
[531-531]
2018 05 [Abstract][PDF:1166KB] (79)
[532-534]
2018 05 [Abstract][PDF:313KB] (75)