The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
BIAN Cheng, ZHANG Yan, SHI Yi-juan, LI Hong-yan, ZHAO Feng-qi
2019 03 [Abstract][PDF:945KB] (129)
Lemi Türker
2019 03 [Abstract][PDF:3919KB] (63)
WANG Jing-yu, LI Xu-yang, WU Bi-dong, YANG Yue, LIU Shu-jie, AN Chong-wei
2019 03 [Abstract][PDF:1225KB] (73)
XUE Qi, BI Fu-qiang, ZHOU Yan-shui, WU Min-jie, HUO Huan, ZHANG Jia-rong, LUO Yi-fen, ZHAI Lian-jie, ZHANG Sheng-yong, WANG Bo-zhou
2019 03 [Abstract][PDF:1133KB] (74)
CHEN Yan, MA Hong-hao, SHEN Zhao-wu, YANG Ming, TIAN Qi-chao
2019 03 [Abstract][PDF:1123KB] (66)
DING Ke-wei, LI Tao-qi, XU Hong-guang, LIU Qian, QU Chen-xi, ZHENG Wei-jun, GE Zhong-xue
2019 03 [Abstract][PDF:1104KB] (57)
DONG Hai-yan, GUO Rong, WU Bo, DUAN Xiao-hui, PEI Chong-hua
2019 03 [Abstract][PDF:1393KB] (57)
HOU Cong-hua, LI Cong-cong, ZHANG Shi-min, JIA Xin-lei, GUO Chen, ZHANG Yuan-ping
2019 03 [Abstract][PDF:1103KB] (70)
QI Xiao-fei, YAN Ning, YAN Qi-long, LI Hong-yan, TANG Zhi-zhi, LIU Pei-jin
2019 03 [Abstract][PDF:2036KB] (54)
CHEN Chun-yan, SUN Pei-pei, YU Ran, NAN Hai, WANG Xiao-feng
2019 03 [Abstract][PDF:1032KB] (53)
WANG Ying-hong, LIU Chang-yi, XUE Zhao-rui, ZHANG Hao, ZHU Qing-long
2019 03 [Abstract][PDF:1764KB] (52)
ZHANG Zhe, LEI Hong-bing, HAO Ga-zi, LI Qiang, ZHAO Liu-ming, LI Bo, LI Dong-nan, JIANG Wei
2019 03 [Abstract][PDF:1114KB] (66)
LI Jun-qiang, XIAO Xiao, LIU Qing, LU Xiang-hui, LIU Jian-li, YANG Shi-shan
2019 03 [Abstract][PDF:1428KB] (54)
CHEN Chuang, YANG Li, RUAN Ling-fei, XIANG Zhao
2019 03 [Abstract][PDF:2625KB] (61)
ZHAO Yu-hua, YAN Guang-hu, ZHANG Yu-cheng, LIANG Lei, LIU Yi, YAN Wen-rong, XIAO Xia
2019 03 [Abstract][PDF:1255KB] (48)
HU Xiang-ming, HUANG Zhen-ya, XIE De-fu, SONG Ya-ping
2019 03 [Abstract][PDF:1264KB] (60)
QI Xiu-fang, CHEN Li-he, TANG Jie
2019 03 [Abstract][PDF:1228KB] (53)
[319-319]
2019 03 [Abstract][PDF:2037KB] (53)
[320-320]
2019 03 [Abstract][PDF:387KB] (97)