The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
DONG Tian-bao, WEI Xing-wen, ZHANG Wei-yao, GAN Hai-xiao
2017 04 [Abstract][PDF:3120KB] (177)
FAN Lin, HU Si-hai, WU Yao-guo, YAO Hai-rui, ZHOU Bo, XIN Xu
2017 04 [Abstract][PDF:835KB] (173)
CHEN Xiang, ZHANG Cong, YAN Biao, PEI Jiang-feng, MA Hai-xia
2017 04 [Abstract][PDF:4676KB] (117)
YE Dan-yang, SHANG GUAN Xu-shui, LEI Qing, REN Xiao-ting, HE Jin-xuan, LU Yan-hua, CAO Yi-lin
2017 04 [Abstract][PDF:1406KB] (162)
ZENG Cheng-cheng, GONG Fei-yan, LIU Shi-jun
2017 04 [Abstract][PDF:2199KB] (141)
ZHANG Jun-lin, WANG Bo-zhou, BI Fu-qiang, WANG Xi-jie, ZHOU Jing, ZHANG Jia-rong
2017 04 [Abstract][PDF:1275KB] (135)
WANG Ke, SHU Yuan-jie, LIU Ning, WANG Xiao-chuan, SHU Yao, WU Zong-kai, DING Xiao-yong, LU Ying-ying
2017 04 [Abstract][PDF:3641KB] (126)
HOU Cong-hua, LIU Zhi-qiang, ZHANG Yuan-ping, CHEN Yun-ge, ZHANG Shi-min
2017 04 [Abstract][PDF:3616KB] (180)
TAO Jun, WANG Xiao-feng, ZHAO Sheng-xiang, HAN Zhong-xi, LI Wen-hong, WANG Cai-ling, HUANG Ya-feng, FANG Wei
2017 04 [Abstract][PDF:2571KB] (177)
WU Jun, LI Zhao-qian, ZHAO Feng-qi, PEI Chong-hua
2017 04 [Abstract][PDF:3022KB] (121)
PAN Yong-fei, LIU Wei-xiao, ZHAO Xin, JI Yue-ping, WANG Ying-lei, GAO Fu-lei
2017 04 [Abstract][PDF:1003KB] (134)
LIU Hong-ni, ZHANG Gao, SU Peng-fei, HU Ling, LUO Hong-yan
2017 04 [Abstract][PDF:1057KB] (133)
JIA Lin, ZHANG Lin-jun, CHANG Hai, ZHANG Dong-mei, LI Xiao-yu, LU Hong-lin, YUE Pu
2017 04 [Abstract][PDF:2275KB] (133)
WANG Feng-ying, RUAN Guang-guang, LIU Tian-sheng, YUE Ji-wei, CHAI Yan-jun, ZHAO Hai-ping, WU Peng, ZHOU Jie
2017 04 [Abstract][PDF:5179KB] (120)
HE Jun, XU Li-zhi, CHENG Chun, ZHENG Shao-jun, DU Zhong-hua, JIANG Hong-zhang
2017 04 [Abstract][PDF:2768KB] (110)
WU Shi-xi, MIAO Nan, YAO Nan, LI Zhong-you, TANG Cheng-zhi, PANG Ai-min
2017 04 [Abstract][PDF:6873KB] (109)
ZHAO Ben-bo, LIU Qiang, LI Wei, HUANG Jia-qi, LING Jian
2017 04 [Abstract][PDF:1801KB] (165)
JI Dan-dan, LIU Zhi-tao, YANG Li-li, LIAO Xin, WANG Ze-shan
2017 04 [Abstract][PDF:1587KB] (134)
HU Rui, YANG Wei-tao, SHI Xian-rui, JIA Yong-jie, ZHAO Bao-ming
2017 04 [Abstract][PDF:2115KB] (122)
[107-107]
2017 04 [Abstract][PDF:361KB] (139)